Tussenschoolse opvang / overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag.
Doel hiervan is:

Broodtrommel 1

  • ouders de mogelijkheid geven aan het arbeidsproces deel te nemen
  • ouders incidenteel helpen
  • √©√©noudergezinnen helpen bij het opvangen van hun kinderen;
  • in verband met de grote afstand tussen school en thuis de kinderen op school opvangen.

Organisatie:
De overblijfregeling valt onder werkterrein en verantwoordelijkheid van de school, die de stichting de Broodtrommel heeft ingehuurd voor dit doel. De school stelt een ruimte ter beschikking. Een team van ongeveer 10 personen zien er op toe dat het overblijven in een prettige sfeer verloopt. Het te betalen bedrag wordt via de jaarinformatie kenbaar gemaakt. De kinderen brengen zelf brood en drinken mee. Aanmelding voor het overblijven kan via het aanmeldingsformulier van stichting de Broodtrommel.

De tussenschoolse opvangorganisatie wordt vertegenwoordigd door Mevr. Wilma Luiken.