Over Basisschool Meerdijk

Basisschool Meerdijk is een katholieke school. Dat betekent dat het leefklimaat op onze school in het perspectief staat van het katholieke geloof als bron van inspiratie voor menselijk leven. 

Basisschool Meerdijk ligt in Waalwijk-Zuid in de nabijheid van de Loonse en Drunense Duinen. De wijk waarin de school staat is eind jaren 70 en later gebouwd. Het gebouw stamt uit 1980. De officiele start van de school was in 1979. De school grenst aan het park van wijk Meerdijk en is omgeven met speelruimte voor groot en klein. Binnen het gebouw zijn 8 groepslokalen te vinden, een speelzaal, een entreeruimte en een aula/ computerruimte. Vier lokalen hebben een extra studieruimte, die gebruikt wordt voor zelfstandig werken, werken met de computer, experimenteren met muziekinstrumenten of wordt ingericht als "woonkamer" met een leeshoekje etc. Verder maken een directiekamer, teamkamer, bergingen en keukens de school compleet.

De normen, waarden en idealen van onze samenleving en antwoorden op fundamentele levensvragen van de mensen worden vanuit de christelijke levensbeschouwing gegeven en beleefd. Deze levenshouding zal tot uiting moeten komen in de onderlinge verhoudingen op school en daarbuiten, door respect en eerbied te hebben voor ieders eigenheid. Basisschool Meerdijk heet kinderen van alle gezindten en niet-gelovigen  van harte welkom. Naast het volgen van het christelijk jaarritme is er aandacht voor jaarfeesten van andere gezindten. 

Wij voeden vanuit deze visie onze leerlingen op tot waarachtige zelfstandigheid opdat zij goed functioneren in de samenleving vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheid.