Actualiteiten in woord en beeld

Het schooljaar 2020-2021

Met 200 leerlingen verdeeld over de acht leerjaren zijn wij met frisse moed een nieuw schooljaar gestart. In de verschillende documenten zoals schoolgids en schoolkalender staat informatie over de indeling van de groepen, welke personeelsleden werkzaam zijn op onze school, wanneer de vakanties zijn en vrije dagen en nog heel veel ander nieuws.

De eerste weken van het schooljaar zijn bepalend voor de  groepsvorming. Samen de omgangsvormen bespreken, de afspraken vastleggen en kennismaken met nieuwe kinderen en gebeurtenissen in de groep vraagt om een veilige, betrouwbare omgeving. Kunnen we onszelf zijn op Meerdijkschool? Met behulp van de Kanjertraining bouwen we aan een stevig fundament, waardoor groei mogelijk is.

Eén van de eerste activiteiten is de Kinderboekenweek. Kinderboeken over 'En toen...' staan centraal in de Kinderboekenweek 2020.

In de maand december vieren we het kinderfeest Sinterklaas en het lichtfeest Kerstmis. In februari volgt Carnaval en we bereiden ons in april 2020 voor op het Paasfeest. In de nieuwsbrieven beschrijven we de achtergrond en het verloop van deze vieringen. Pasen is het belangrijkste feest wat betreft de indeling van de christelijke jaarkalender. De datum van Pasen wordt berekend aan de hand van de stand van de maan. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Pasen kan daardoor alleen vallen tussen 22 maart en 25 april. Dit schooljaar start de "Goede Week" op 29 maart 2021 en 1ste en 2de Paasdag op 4 en 5 april 2021.

De onderwijs inhoudelijke ontwikkelingen gaan gestaag door. We zijn de afgelopen jaren getraind in het omgaan met "Onderzoekend Leren", "Creativiteit en Ontwerpend Leren", "Coöperatief Leren" en "Meervoudige Intelligentie". In augustus 2020 zijn we gestart met de training ' Procesgerichte Didactiek'. Wij zijn overtuigd van de optimalisering van ons onderwijs door "diepleren". We willen "Kunst in Leren" a.h.v. "systeemdenken" uitdiepen om onze leerlingen de vaardigheden van de 21ste eeuw mee te geven, zodat zij voorbereid zijn op een snel veranderende complexe samenleving.