Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind?

Normaal gesproken openden we dit informatieblok met 'Kom kennismaken met Basisschool Meerdijk. Het is een school in de wijk Meerdijk te Waalwijk met ongeveer 200 leerlingen. De school maakt deel uit van Leerrijk!'

Helaas kunnen wij u niet meer spontaan uitnodigen in verband met een groeiend aantal aanmeldingen, waardoor we uw zoon/dochter niet automatisch een plaats kunnen geven in één van onze groepen. 

De besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk hebben in overleg met de Gemeente Waalwijk een voorstel gemaakt voor het reguleren van de leerlingstromen voor scholen met een groeiend aantal aanmeldingen. In dit voorstel wordt de procedure beschreven hoe de ouders hun kind kunnen aanmelden en welke voorrangregels gelden als de school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plaatsen. De verwachting is dat deze procedure in juni 2018 bekend gemaakt wordt. In afwachting van de definitieve nota 'Reguleren Leerlingenstromen Primair Onderwijs' hanteert Basisschool Meerdijk de volgende voorrangsregels/toetscriteria voor 'volle scholen':

1 Kinderen met broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin op school hebben voorrang bij toelating.

2 Kinderen wonend in een straal van 750m (hemelsbreed) van de school hebben voorrang bij toelating.

Wij weten graag zo vroeg mogelijk hoeveel nieuwe leerlingen wij op onze school kunnen verwachten. In het verleden werden ouders van kinderen die bijna 4 jaar werden door de gemeente aangeschreven om hun kind aan te melden. Dat doet de gemeente niet meer. U kunt wel informatie inwinnen over de basisscholen in onze gemeente via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen

Informatie Basisschool Meerdijk

Basisschool Meerdijk wil onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Alle kinderen tellen mee! Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Planmatig en begeleid geven we Bouwen aan een Adaptieve School vorm. Met elementen uit het Boeiend Onderwijs zoals Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligenties werken we aan uitdagend onderwijs met ruimte voor ieders talenten.

Moment van aanmelding:  Wij nodigen u graag uit een bezoek aan onze school te brengen. Wij willen u de sfeer en werkwijze  laten ervaren in de dagelijkse praktijk. U kunt een afspraak maken met de directie. (0416 563963).

pdfRegulering leerlingenstromen

pdfAanmeldformulier basisschool Meerdijk