Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind?

Normaal gesproken openden we dit informatieblok met 'Kom kennismaken met Basisschool Meerdijk. Het is een school in de wijk Meerdijk te Waalwijk met ongeveer 200 leerlingen. De school maakt deel uit van Leerrijk!'

De afgelopen jaren konden wij u niet meer spontaan uitnodigen in verband met een groeiend aantal aanmeldingen, waardoor we uw zoon/dochter geen plaats konden geven in één van onze groepen. Daarnaast zorgde de coronapandemie dat de deuren gesloten werden voor bezoekers.

Inmiddels is er door de besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk in overleg met de Gemeente Waalwijk een voorstel gemaakt voor het reguleren van de leerlingstromen voor scholen met een groeiend aantal aanmeldingen. In dit voorstel wordt de procedure beschreven hoe de ouders hun kind kunnen aanmelden en welke voorrangregels gelden als de school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plaatsen. De nota 'Reguleren Leerlingenstromen Primair Onderwijs' is de afgelopen tijd gehanteerd en ging uit van de volgende voorrangsregels/toetscriteria voor 'volle scholen':

1 Kinderen met broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin op school hebben voorrang bij toelating.

2 Kinderen wonend in een straal van 750m (hemelsbreed) van de school hebben voorrang bij toelating.

Door de inzet van de regulering is het leerlingenaantal weer conform de plaatsruimte. Of uw dochter/zoon toegelaten wordt, is afhankelijk van de mate waarin we kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en het individuele kind. In het verleden werden ouders van kinderen die bijna 4 jaar werden door de gemeente aangeschreven om hun kind aan te melden. Dat doet de gemeente niet meer. U kunt wel informatie inwinnen over de basisscholen in onze gemeente via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen 


Informatie Basisschool Meerdijk

Basisschool Meerdijk wil onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Alle kinderen tellen mee! Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Planmatig en begeleid geven we Bouwen aan een Adaptieve School vorm. Met elementen uit het Boeiend Onderwijs zoals Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligenties werken we aan uitdagend onderwijs met ruimte voor ieders talenten.

Oriëntatie en kennismaken

Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te melden op een basisschool.
Rondom de leeftijd van drie jaar is het goed om eens bij verschillende scholen een kijkje te gaan nemen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 
Wij nodigen u samen met uw kind graag uit voor een persoonlijke rondleiding zodat u een kijkje in de school kan nemen om zo een indruk te krijgen van hoe wij werken.
Wilt u Basisschool Meerdijk beter leren kennen? Maak dan een afspraak voor een rondleiding.
U kunt telefonisch contact opnemen met school op nummer: 0416-563963
Of u stuurt een mail naar directiemeerdijk@leerrijk.nl

pdfRegulering leerlingenstromen