Groep 8 groepspagina

Welkom op de pagina van groep 8.

Wij zijn een gezellige groep van 29 leerlingen. Dit jaar is een spannend jaar, omdat het ons laatste jaar is. We bereiden ons dit jaar dan ook voor op de middelbare school.

Een dag in groep 8

In de ochtend zijn we meestal bezig met rekenen, taal en spelling. De verwerking hiervan gebeurt op de tablets van Snappet. Ook staat er in de ochtend nog schrijven, technisch lezen en begrijpend lezen op de planning. Een druk programma in de ochtenden dus.

In de middag is er ruimte voor de vakken Engels, wereldoriĆ«ntatie, verkeer en handvaardigheid en als er tijd over is natuurlijk ook een spelletje.

Op de vrijdag hebben we gym van onze vakleerkracht.