Groep 1/2 a groepspagina

Schooljaar 2019-2020

 

Wat leuk dat je een kijkje neemt op onze groepssite.

In onze klas staat het thema Circus centraal.

De kleutergroepen werken met de methode Kleuterplein. Dit is een methode opgezet rondom 16 thema's die aansluiten bij de interesse van jonge kinderen. Zo komen er dit schooljaar verschillende thema's aan bod.  Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijhorende tussendoelen aan bod. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en in gesprek zijn met elkaar. Elk kind leert anders: waar het ene kind zijn sociale vaardigheden ontwikkelt in de huishoek, kan een ander kind in datzelfde spelmoment bezig zijn om taalvaardiger te worden. Handpop Raai de Kraai vliegt met de kinderen mee door de thema's. Hij is nieuwsgierig en stelt veel vragen, waarmee hij de kinderen prikkelt.

Naast Kleuterplein geven we ook wekelijks Engels en Kanjertraining.

Groep 1-2 leert Engels met Bobo the rockstar. De liedjes voor kleuters sluiten aan bij thema’s die gangbaar zijn in groep 1 en 2. Daarnaast bieden we acht aansprekende routineliedjes, bijvoorbeeld over opruimen en eten en drinken.  Zo kun je het Engels – zonder dat het extra tijd kost – heel gemakkelijk en natuurlijk laten terugkeren op andere momenten in de week.

De kanjertraining maakt veel gebruik van rollenspel. De kinderen leren kinderen dat ze door hun gedag keuzes maken. we gaan met kinderen in gesprek over hun gedrag. Dit wordt verduidelijkt doordat we werken met petjes. Door middel van prentenboeken krijgen kinderen uitleg over deze petjes. Zolang kinderen de spreekwoordelijke witte Kanjerpet op hebben, dat is de pet van vertrouwen en authentiek gedrag, dan is het goed. Ze durven dan zichzelf te zijn. Dat kan op verschillende manieren. Binnen de Kanjertrainingen worden die verschillen gewaardeerd. Wanneer het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. Daarom heeft de Kanjertraining veel oefeningen om het vertrouwen recht te zetten.

Groeten en tot ziens,

Juffrouw Maaike(woe-do-vrij) en Juffrouw Stephanie (ma-di-woe)