Actualiteiten in woord en beeld

Het schooljaar 2022-2023

Met veel enthousiastme starten wij op maandag 5 september 2022 het nieuwe schooljaar (2022-2023). In de verschillende documenten zoals de schoolgids en de schoolkalender staat informatie over de indeling van de groepen, welke personeelsleden werkzaam zijn op onze school, wanneer de vakanties en vrije dagen zijn en nog heel veel ander nieuws.

De eerste weken van het schooljaar zijn bepalend voor de  groepsvorming. Samen de omgangsvormen bespreken, de afspraken vastleggen en kennismaken met nieuwe kinderen en gebeurtenissen in de groep vraagt om een veilige, betrouwbare omgeving. Kunnen we onszelf zijn op Meerdijkschool? Met behulp van de Kanjertraining bouwen we aan een stevig fundament, waardoor groei mogelijk is.

Eén van de eerste activiteiten is de Kinderboekenweek. Kinderboeken in het thema 'Gi-ga-groen' staan centraal in de Kinderboekenweek van 2022.

In de maand december vieren we het kinderfeest Sinterklaas en het lichtfeest Kerstmis. In februari en maart volgt Carnaval en we bereiden ons in april 2023 voor op het Paasfeest. In de nieuwsbrieven beschrijven we de achtergrond en het verloop van deze vieringen. Pasen is het belangrijkste feest wat betreft de indeling van de christelijke jaarkalender. De datum van Pasen wordt berekend aan de hand van de stand van de maan. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Pasen kan daardoor alleen vallen tussen 22 maart en 25 april. Dit schooljaar start de "Goede Week" op 3 april 2023 en 1ste en 2de Paasdag op 9 en 10 april 2023.

De onderwijs inhoudelijke ontwikkelingen gaan gestaag door. We zijn de afgelopen jaren getraind in het omgaan met "Onderzoekend Leren", "Creativiteit en Ontwerpend Leren", "Coöperatief Leren" en "Meervoudige Intelligentie". In augustus 2020 zijn we gestart met de training ' Procesgerichte Didactiek' en zetten deze training door in het schooljaar 2022-2023. Wij zijn overtuigd van de optimalisering van ons onderwijs door "diepleren". We willen "Kunst in Leren" a.h.v. "systeemdenken" uitdiepen om onze leerlingen de vaardigheden van de 21ste eeuw mee te geven, zodat zij voorbereid zijn op een snel veranderende complexe samenleving.